monitoring1

Biuro Ochrony Mienia „TEZET” zatrudnia ponad 100 pracowników o wysokich kwalifikacjach, w tym agentów ochrony z licencjami I i II stopnia przeszkolonych w zakresie zabezpieczenia mienia, ochrony osób, konwojowania wartości pieniężnych, którzy praktykę i umiejętności zdobywali w specjalistycznych służbach MSW i A oraz MON.

Nad prawidłowym przebiegiem ochrony na poszczególnych obiektach odpowiadają wyznaczeni pełnomocnicy posiadający licencję II stopnia.

Nasza firma posiada własną łączność radiową która obsługiwaną przez całodobowe centrum operacyjne. Posiadamy wdrożony system elektronicznego zabezpieczenia i monitorowania obiektów drogą radiową oraz GSM w Biurze „TEZET”.

Od września 2000r. rozszerzyliśmy nasz usługi o satelitarny system monitorowania pojazdów. Na wyposażeniu technicznym Biuro posiada samochody zarówno oznakowane jak również operacyjne. Pojazdy te są pojazdami przystosowanymi i spełniającymi wszystkie wymogi formalne do konwojowania wartości pieniężnych do 20 jednostek obliczeniowych. Wszystkie samochody mają zainstalowane radiostacje oraz telefony komórkowe.

W obiektach ze względu na ich obszar lub wysoki stopień zagrożenia wykorzystujemy w patrolach i obchodach wyposażenie służbowe w skład którego wchodzi:

  • przenośna radiostacja
  • latarki i szperacze halogenowe
  • ręczne miotacze gazowe
  • paralizatory elektryczne
  • broń gazową

monitoring1
monitoring1
monitoring1