monitoring1

To ochrona fizyczna obiektów jest naszą wizytówką. Od wielu lat jest podstawową działalnością Biura Ochrony Mienia „Tezet”.

Obecnie mamy podpisane umowy w tym zakresie z wieloma podmiotami gospodarczymi. Naszymi klientami są: sklepy jubilerskie, restauracje, sklepy, salony samochodowe, mieszkania i rezydencje prywatne oraz obiekty Telekomunikacji Polskiej S.A. Ochraniane przez nas obiekty są zróżnicowane pod względem wielkości jak i stopnia zagrożenia.

Zawierając umowę współpracy z klientem zawsze kierujemy się najwyższą strategią bezpieczeństwa skrupulatnie oceniając wszystkie możliwe Zagrożenia dostosowując je do optymalnych planów ochrony. Przedstawiamy szczegółowe rozwiąZania ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia posterunków ochrony i obowiązków naszych agentów.

Nasi agenci ochrony posiadają ciągłe wsparcie grup interwencyjnych oraz kontakt z całodobowym centrum operacyjnym. Nasze grupy interwEncyjne są wykorzystywane w wypadkach naruszenia porządku lub popełnienia przestępstwa na terenie chronionym. Gwarantujemy instalację w obiektach łączności radiowej umożliwiającej pracownikom ochrony stały kontakt z Dyżurnym Stanowiska Kierowania Biura „TEZET”, jak również z grupami interwencyjnymi.

monitoring1
monitoring1
monitoring1