monitoring1

Biuro Ochrony Mienia wykonuje usługi konwojowania wartości pieniężnych Wszyscy konwojenci naszego biura posiadają licencję ochrony I i II stopnia ,przeszli odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie

Wyposażenie niezbędne do wykonywania tego rodzaju usług w naszej firmie:

  • Broń maszynowa oraz palna krótka
  • Kamizelki kuloodporne , hełmy
  • Łączność radiowa oraz komórkowa
W skład konwoju wchodzi co najmniej dwóch agentów ochrony którzy dysponują niezbędnym sprzętem technicznym oraz samochodami odpowiadającym warunkom technicznym pojazdów przystosowanych do konwojowania wartości pieniężnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

monitoring1
monitoring1
monitoring1