monitoring1

Aby zagwarantować Państwu jak najwyższą gwarancję jakości oraz bezpieczeństwa nasza firma stara się zawsze dobierać wysoce wykwalifikowany personel.

Przywiązujemy szczególną wagę odnośnie doboru naszych agentów poprzez szczegółową weryfikację pod względem:

 • niekaralności,
 • przydatności zdrowotnej,
 • przydatności zawodowej,
 • walorów moralnych (w wielu przypadkach popartych wywiadem środowiskowym),
 • kultury osobistej.

Nasi agenci to zazwyczaj młodzi ludzie posiadający wysokie predyspozycje fizyczne i psychiczne. Aby zostać naszymi pracownikami przeszli odpowiednie szkolenia pod względem:

 • Sposobów i technik interwencji
 • Sposobu reagowania w przypadku zagrożeń terrorystycznych
 • Zasad ochrony obiektów
 • Obsługi systemów alarmowych oraz systemów łączności
 • Obsługi użycia broni
 • Udzielania pomocy medycznej
 • Przepisów bhp oraz ppoż
Każdy z naszych pracowników posiada licencję I i II stopnia ochrony fizycznej

monitoring1
monitoring1
monitoring1